Metody badań

BadaNIA

Metody badań

Lepiej rozumiemy dzisiejszych konsumentów, ponieważ potrafimy zwiększyć ich zaangażowanie w proces badawczy, dzięki możliwościom prowadzenia bardziej pogłębionych badań na bazie wielu źródeł.

  • Badania jakościowe offline i online
  • Badania ilościowe offline i online
  • Internet i social media

Eksploracja, innowacja, komunikacja, zarządzanie marką
i zarządzanie ceną.