Historia i Misja

IRCenter to jedna z pierwszych na polskim rynku agencji badawczych skoncentrowanych na łączeniu perspektyw badawczych i technologicznych. Dzięki innowacyjnemu podejściu do danych pochodzących z mediów cyfrowych oraz współpracy z wiodącymi dostawcami technologii marketingowych, firma była w stanie wdrożyć nowe metodologię badawcze (m.in. badanie mediów społecznościowych czy badanie SEO/SEM), które stanowią efektywne dopełnienie tradycyjnych technik badawczych.Realizujemy także klasyczne badania jakościowe (w tym FGI, IDI, Diady, Concept Laby) i badania ilościowe (w tym CAWI, CATI, CAPI).

Misją IRCenter jest dostarczanie konkretnych i gotowych do wdrożenia insightów i rekomendacji, które mają na celu wzrost biznesu z mediów cyfrowych naszych Klientów (profitable decisions). W swojej pracy opieramy się na następujących zasadach:

 • Łączenie perspektyw, zarówno na poziomie technik badawczych, jak i analizowanych danych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć wnioski i rekomendację wykraczające poza proste podsumowania ilościowe;
 • Podejście holistyczne w traktowaniu mediów cyfrowych pozwala nam na kompleksową analizę obecności marek i konsumentów w sieci, nie ograniczoną tylko do jednego punktu styku;
 • Agile research, czyli bezpośredniej, iteracyjnej pracy nad projektem badawczym, który z jednej strony pozwala utrzymać koszty procesu badawczego na relatywnie niskim poziomie, z drugiej zaś wpływa na lepsze poznanie badanego tematu;
 • Data consultancy, czyli łączeniu umiejętności analizy danych ilościowych (m.in. SPSS, R) z jakościową analizą opinii i treści publikowanych przez konsumentów w mediach społecznościowych.

Firma powstała, w 2010 jako jeden z pierwszych w Polsce dostawców dedykowanych narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych i analizy Facebook. Na przestrzeni pięciu lat od momentu powstania z usług agencji skorzystało ponad 100 firm i instytucji, które prowadzą aktywne działania w mediach cyfrowych (i nie tylko).

Zespół


  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 108

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 109

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 110

  Warning: Illegal string offset 'user_description' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 111

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 112

  Warning: Illegal string offset 'user_email' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 113

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 114
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_firstname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
4 <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_lastname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
4

  Warning: Illegal string offset 'user_firstname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  4
  Warning: Illegal string offset 'user_lastname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  4
  Funkcja President of the Board Opis 4 Hobby Kontakt Telefon: E-mail

 • Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 108

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 109

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 110

  Warning: Illegal string offset 'user_description' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 111

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 112

  Warning: Illegal string offset 'user_email' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 113

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 114
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_firstname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
5 <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_lastname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
5

  Warning: Illegal string offset 'user_firstname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  5
  Warning: Illegal string offset 'user_lastname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  5
  Funkcja Board Advisor Opis 5 Hobby Kontakt Telefon: +48 502 196 061 E-mail

 • Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 108

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 109

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 110

  Warning: Illegal string offset 'user_description' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 111

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 112

  Warning: Illegal string offset 'user_email' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 113

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 114
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_firstname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
7 <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_lastname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
7

  Warning: Illegal string offset 'user_firstname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  7
  Warning: Illegal string offset 'user_lastname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  7
  Funkcja Senior Project Manager Opis 7 Hobby Kontakt Telefon: E-mail

 • Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 108

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 109

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 110

  Warning: Illegal string offset 'user_description' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 111

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 112

  Warning: Illegal string offset 'user_email' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 113

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 114
 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_firstname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
9 <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'user_lastname' in <b>/home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php</b> on line <b>132</b><br />
9

  Warning: Illegal string offset 'user_firstname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  9
  Warning: Illegal string offset 'user_lastname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  9
  Funkcja Project Manager Opis 9 Hobby Kontakt Telefon: E-mail

 • Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 108

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 109

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 110

  Warning: Illegal string offset 'user_description' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 111

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 112

  Warning: Illegal string offset 'user_email' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 113

  Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 114

 • Warning: Illegal string offset 'user_firstname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  1
  Warning: Illegal string offset 'user_lastname' in /home/ircenter/domains/ircenter.com/public_html/wp-content/themes/irc/page_about.php on line 139
  1
  Funkcja Admin Opis 1 Hobby Kontakt Telefon: E-mail

Klienci i referencje

Od kilku miesięcy zespołowi zajmującemu się analizą trendów IRCenter dostarcza dane z pasywnego pomiaru Internetu, które są analizowane w świetle badań deklaratywnych i pracę te wydają się obiecujące.

— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Zbigniew Rykowski, Stanowisko ds. Monitorowania Badań Społecznych

IRCenter zrealizowało dla Centralnego Ośrodka Informacji audyt kampanii "Smutny autobus" (..) badanie miało na celu zbadanie zasięgu kampanii społecznej oraz poznanie opinii na temat spotu (..)

— Centralny Ośrodek Informacji / Paweł Franke, Kierownik Zespołu Promocji i Marketingu

Firma IRCenter przeprowadziła dla Havas Media szereg badań marketingowych, w tym badania ilościowe (CAWI) na dużych próbach respondentów (..)

— Havas Media Sp. z o.o. / Anna Kuropatwa, Data Insight Director

IRCenter zrealizowało dla Tesco Polska badanie wpływowych użytkowników Twittera, Facebooka i blogosfery. Badanie wspierało komunikację akcję komunikacyjną #KibicujZTesco (..)

— Tesco Poland Sp. z o.o. / Wit Nirski, Kierownik ds. e-Marketingu Tesco

Rekrutujemy

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko

Od kandydatów wymagamy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, pakietu Office oraz korzystania z narzędzi do zbierania i analizy danych. Mile widziany osoby z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży badawczej lub reklamowej.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Rekrutujemy