Historia i Misja

IRCenter to jedna z pierwszych na polskim rynku agencji badawczych skoncentrowanych na łączeniu perspektyw badawczych i technologicznych. Dzięki innowacyjnemu podejściu do danych pochodzących z mediów cyfrowych oraz współpracy z wiodącymi dostawcami technologii marketingowych, firma była w stanie wdrożyć nowe metodologię badawcze (m.in. badanie mediów społecznościowych czy badanie SEO/SEM), które stanowią efektywne dopełnienie tradycyjnych technik badawczych.Realizujemy także klasyczne badania jakościowe (w tym FGI, IDI, Diady, Concept Laby) i badania ilościowe (w tym CAWI, CATI, CAPI).

Misją IRCenter jest dostarczanie konkretnych i gotowych do wdrożenia insightów i rekomendacji, które mają na celu wzrost biznesu z mediów cyfrowych naszych Klientów (profitable decisions). W swojej pracy opieramy się na następujących zasadach:

  • Łączenie perspektyw, zarówno na poziomie technik badawczych, jak i analizowanych danych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć wnioski i rekomendację wykraczające poza proste podsumowania ilościowe;
  • Podejście holistyczne w traktowaniu mediów cyfrowych pozwala nam na kompleksową analizę obecności marek i konsumentów w sieci, nie ograniczoną tylko do jednego punktu styku;
  • Agile research, czyli bezpośredniej, iteracyjnej pracy nad projektem badawczym, który z jednej strony pozwala utrzymać koszty procesu badawczego na relatywnie niskim poziomie, z drugiej zaś wpływa na lepsze poznanie badanego tematu;
  • Data consultancy, czyli łączeniu umiejętności analizy danych ilościowych (m.in. SPSS, R) z jakościową analizą opinii i treści publikowanych przez konsumentów w mediach społecznościowych.

Firma powstała, w 2010 jako jeden z pierwszych w Polsce dostawców dedykowanych narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych i analizy Facebook. Na przestrzeni pięciu lat od momentu powstania z usług agencji skorzystało ponad 100 firm i instytucji, które prowadzą aktywne działania w mediach cyfrowych (i nie tylko).

Zespół

Nasz zespół

Michał Kot

badacz ilościowy, Partner w firmie IRCenter

Na co dzień pomaga klientom dobierać rozwiązanie badawcze do problemów biznesowych.
Ponad 25 lat w badaniach rynku. Pracował między innymi w IQS, Ipsos, Gemius, IIBR.
Doskonale zna się zarówno na badaniach offline, jak i online. Posiada rozległe
doświadczenie w szeroko rozumianych badaniach konsumenckich, badaniach mediów,
audytoryjnych i badaniach nowych technologii. Prelegent wielu konferencji, na których
przedstawiając dane zawsze wzbogaca ciekawymi historiami badawczymi. Wykładowca
Akademii Leona Koźmińskiego. Członek PTBRiO. Ukończył ekonomię.

Katarzyna Krzywicka-Zdunek

badaczka jakościowa, Partnerka w firmie IRCenter

Socjolożka, z badaniami rynku związana od 25 lat. Pracowała w Pentorze, Millward Brown i
IQS. Specjalizuje się w badaniach poświęconym zróżnicowanym grupom docelowym. Jest
pomysłodawczynią unikalnego na polskim rynku projektu poświęconego rodzicom i
dzieciom, była liderką projektów dotyczących polskich kobiet oraz młodzieży. Prowadzi
warsztaty, jest prelegentką licznych wystąpień branżowych. Członkini PTBRiO. W IRCenter
będzie zajmowała się rozwojem badań jakościowych.

Dorota Peretiatkowicz

badaczka ilościowa, Partnerka w firmie IRCenter

Socjolożka, z badaniami rynku związana od lat 90 ubiegłego wieku. Pracowała w CASE,
Ipsosie, GfK i IQS. Specjalizuje się w badaniach łączących w sobie tradycyjne podejście
socjologiczne z elementami teorii psychologii osobowości. Prelegentka wielu konferencji
branżowych, na których przedstawiała całkiem nowe podejście do segmentacji
konsumenckich. Jest jedną z autorek projektu poświęconego dzieciom i polskim rodzinom.
Współliderką projektu o kobietach w Polsce i pokoleniu osób dojrzałych. W IRCenter będzie
zajmowała się rozwojem badań ilościowych.


Klienci i referencje

Od kilku miesięcy zespołowi zajmującemu się analizą trendów IRCenter dostarcza dane z pasywnego pomiaru Internetu, które są analizowane w świetle badań deklaratywnych i pracę te wydają się obiecujące.

— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Zbigniew Rykowski, Stanowisko ds. Monitorowania Badań Społecznych

IRCenter zrealizowało dla Centralnego Ośrodka Informacji audyt kampanii "Smutny autobus" (..) badanie miało na celu zbadanie zasięgu kampanii społecznej oraz poznanie opinii na temat spotu (..)

— Centralny Ośrodek Informacji / Paweł Franke, Kierownik Zespołu Promocji i Marketingu

Firma IRCenter przeprowadziła dla Havas Media szereg badań marketingowych, w tym badania ilościowe (CAWI) na dużych próbach respondentów (..)

— Havas Media Sp. z o.o. / Anna Kuropatwa, Data Insight Director

IRCenter zrealizowało dla Tesco Polska badanie wpływowych użytkowników Twittera, Facebooka i blogosfery. Badanie wspierało komunikację akcję komunikacyjną #KibicujZTesco (..)

— Tesco Poland Sp. z o.o. / Wit Nirski, Kierownik ds. e-Marketingu Tesco

Rekrutujemy

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko

Od kandydatów wymagamy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, pakietu Office oraz korzystania z narzędzi do zbierania i analizy danych. Mile widziany osoby z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży badawczej lub reklamowej.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Rekrutujemy