WPŁYW COVID-19 NA ZACHOWANIA MIESZKAŃCÓW EUROPY – RAPORT

Wpływ COVID-19 na zachowania mieszkańców Europy – Raport

Doświadczenie pandemii wpływa na nasze codzienne życie, zastanawiamy się, jak zmienią się nasze postawy w dłuższej perspektywie. Zapytaliśmy mieszkańców 22 krajów Europy jak sobie wyobrażają swoje życie rok po ustaniu pandemii.

Niektóre wyniki sugerują, że pragniemy wrócić do starych przyzwyczajeń, inne pokazują, że nauczyliśmy się nowych rzeczy, które zostaną z nami na dłużej.

Największych zmian w życiu osobistym spodziewają się mieszkańcy Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Włoch. Są to w większości kraję, które
ciężej zostały dotknięte w wiosennej fali pandemii.


Pandemia Covid-19 a zmiana konsumpcyjnego stylu życia

Respondenci zostali zapytani o to,  jak zmienią się zachowania mieszkańców ich kraju rok po zakończonej pandemii COVID-19, w porównaniu z okresem przed jej rozpoczęciem, w obszarze konsumpcyjnego stylu życia. Można zauważyć, że zdania Europejczyków są mocno podzielone. Połowa Węgrów oraz blisko czterech na dziesięciu Holendrów (43%), Hiszpanów (42%) oraz Greków (42%) przyznaje, że raczej nie zrezygnujemy z tego stylu życia. W przypadku Polski taką opinię przejawia co trzeci badany (33%), a w przypadku Rumunii jedynie co piąty z nich (21%). Portugalczycy (40%) oraz Szwedzi (35%) najczęściej przyznają, że może nastąpić rezygnacja z konsumpcyjnego stylu życia. Warto zauważyć, że w Polsce taką opinię wyraża tylko jedna piąta badanych (22%), a w Czechach zaledwie jedna dziesiąta (10%).


 

Badanie dotyczące potencjalnego wpływu COVID-19 na zachowania mieszkańców wybranych krajów Europy, zostało zrealizowane wspólnie przez IRCenter i UMK jako część badania konsumenckiego w ramach projektu „Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów”. Projekt jest finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nr 2017/26/E/HS4/00858, realizowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (https://paytech.umk.p). Kierownikiem projektu ze strony UMK jest dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, zaś ze strony IRCenter Janusz Sielicki, Prezes Zarządu.

Raporty

Aby pobrać raport wypełnij formularz

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email