Trzeci pomiar badania „Ukraińcy w Polsce w czasie epidemii koronawirusa”

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Po kolejnych dwóch miesiącach sprawdzamy nastroje Ukraińców, którzy zostali w Polsce w czasie epidemii.

W czerwcowym pomiarze widzimy, że poziom zaufania Ukraińców do działań polskich władz w zakresie przeciwdziałania pandemii,  jak również polityki wobec Ukraińców w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. Zmalały obawy o zachorowania swoje oraz bliskich. Istotnie wzrosły obawy, co do wyższych kosztów utrzymania.  Lęk przed utratą pracy i spadkiem dochodów pozostał na tym samym poziomie. To rzutuje na deklaracje dotyczące wyjazdu lub pozostania w naszym kraju. W obecnym badaniu widzimy, że spadł odsetek Ukraińców gotowych zostać w Polsce.

Dzięki badaniu dowiedzieliśmy się o wielu interesujących rzeczach,

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś bezpośrednio od Ukraińców w Polsce, dajcie znać. Kontakt info@ircenter.com.

 

Michał Kot

Pobierz infografikę z badania