Badanie Social Media

Autor:
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Badanie Social Media

Badania mediów społecznościowych opieramy o analizę danych pochodzących z systemów monitorujących internet i media społecznościowe. Dużym wyzwaniem, jakie stanowi analiza dyskusji w Social Media, jest kwestia oceny tego, o czym rzeczywiście Internauci rozmawiają. Język, bowiem, w szczególności internetowy, jest bardzo trudny do automatycznej analizy.

Dlatego też, naszym Klientom świadczymy dedykowaną usługę, jakościowej analizy treści tj. ręcznej kategoryzacji reprezentatywnej próby wypowiedzi Internautów na dany temat. Tak pogłębione wnioski z badania mogą być szczególnie przydatne m.in.

Analiza dyskusji w mediach społecznościowych nie wyczerpuje zakresu usług oferowanych w ramach badań Social Media. Analiza danych pochodzących z oficjalnych punktów styku marki z klientem w mediach cyfrowych (m.in. fanpage, kanał  na serwisie YouTube, czy profil na Instagramie), pozwala m.in.

  • zoptymalizować poszczególne elementy społeczności markowej (m.in. dzięki audytowi fanpage);
  • wyróżnić się na tle konkurencji zarówno na poziomie prowadzonej komunikacji, jak również działań marketingowych (m.in. dzięki audytowi komunikacji);
  • odbudować funnel komunikacyjny pomiędzy poszczególnymi internetowymi punktami styku (purchase journey).
Pobierz więcej informacji o badaniu