Badania neuromarketingowe

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Badania neuromarketingowe Wokół badań neuromarketingowych narosło wiele mitów, które stanowią barierę przed wykorzystanie możliwości tkwiących w analizie danych pochodzących z pomiaru reakcji fizjologicznych mózgu respondentów na bodźce marketingowe. Główną barierą przed uznaniem badań neuromarketingowych za pełnoprawną metodę badawczą jest nieumiejętność wyciągania praktycznych wniosków z prowadzonych badań (actionable insights). Dlatego też, w IRCenter postanowiliśmy połączyć kompetencje marketingowe z wiedzą z obszaru neurobiologii oraz włączyć badania neuromarketingowe w szerszy kontekst badawczy. Wykorzystanie metodologii badań neuromarketingowych w procesie przygotowania kopii reklamowych, w szczególności treści video do telewizji i Internetu, wydaje się naturalne (communication efficency). Problemy pojawiają się, gdy trzeba wyciągnąć wnioski na podstawie zmieniających się emocji. Odpowiedzią na ten problem, jest autorski wskaźnik BIS/BAS, który oznacza jak bardzo zaangażowany w przekaz jest widz i jak duża jest szansa, że zapamięta treść przekazu. Wskaźnik ten uzupełniamy o dane z pomiaru skal afektywnych tj.

  • krótkotrwałej ekscytacji,
  • długotrwałej ekscytacji,
  • frustracji i
  • zaangażowaniu / znudzeniu.

Dzięki temu możemy wskazać elementy przekazu, które w danym przypadku działają i te, które nie działają. Jest to zatem wiedza, którą każdy marketer i media planner powinien znać. Badanie neuromarketingowe mogą być również użyte w projektach z zakresu UX, współwystępując z takimi danymi jak click mapy czy heat mapy. Uzupełnienie danych behawioralnych, na których opierają się badania UX o dane dot. emocji, które odczuwamy, w trakcie przeglądania strony internetowej lub aplikacji mobilnej, może być kluczowe w procesie optymalizacji punktów styku (purchase journey) i zrozumienia motywacji konsumentów do podjęcia określonych czynności (digital consumers). W realizacji badań neuromarketingowych korzystamy ze sprzętu opracowanego przez światowego lidera neuroscience, firmę Emotiv. W swojej pracy posługujemy się 16 kanałowym, bezprzewodowym Emotiv EEG (affectiv suite™ i test bench™),co daje możliwość zapewnienia respondentom warunków naturalnych, a nie laboratoryjnych.

Pobierz przykładowe wyniki z badania