Badania mobilne

Autor:
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Badania mobilne

Rok mobile, głoszony od kilku lat przez specjalistów branżowych, od pewnego czasu jest już rzeczywistością. Telefon komórkowy stał się dla wielu konsumentów rzeczą, bez której nie wyobrażają oni sobie swojego dnia. Za tą zmianą podążają marketerzy, którzy coraz częściej i śmielej zaczynają wykorzystywać telefon jako ważne medium kampanii i jeden z kluczowych punktów styku np. w kontekście bankowości mobilnej. Dostosowanie się do nowej rzeczywistości zajmuje natomiast dużo więcej czasu rynkowi badań, który w telefonie widzi głównie kolejne narzędzie do zaproszenia respondentów do badań.

W IRCenter, pod pojęciem badań mobilnych, rozumiemy zarówno możliwość realizacji badań w naturalnym i wygodnym dla konsumentów kontekście, jak również możliwość analizy danych pochodzących bezpośrednio z telefonu (browsing technologies).

W ramach badań mobilnych naszym klientom rekomendujemy m.in.

  • analizę trendów, które obecnie kształtuję zachowania konsumenckie m.in. omnichannel czy multiscreening ,
  • badanie korzystania z urządzeń mobilnych, w szczególności, z jakich aplikacji mobilnych i funkcji telefonu korzysta grupa docelowa oraz kiedy z nich korzysta,
  • audyt aplikacji mobilnej, którego celem jest określenie zarówno nowych kanałów dotarcia do konsumentów (reklama mobilna), jak również optymalizacja aplikacji tzw. quick wins
  • analizę wpływu technologii i urządzeń mobilnych na proces zakupowy, zarówno na poziomie zakupów w tradycyjnych placówkach (POS), jak również za pośrednictwem sklepów internetowych i aplikacji mobilnych.
Pobierz opis projektu