Badania jakościowe (IDI, FGI, BBD, Concept Lab)

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Badania jakościowe są realizowane zarówno w formie tradycyjnych spotkań face2face w formie ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych (IDI) lub grupowych (FGI) lub w fomie dedykowanych społeczności internetowych. Dzięki wykorzystaniu dostępnych technologii internetowych realizujemy badania jakościowe m.in. z osobami, które spontanicznie dyskutują w mediach społecznościowych o badanych tematach oraz tzw. trudnymi grupami docelowymi m.in. blogerami, vlogerami, specjalistami, affluentami czy wysoką kadrą menedżerską.

W obszarze badań jakościowych realizujemy m.in.

  • wywiady pogłębione (IDI),
  • grupy focusowe (FGI),
  • społeczności online (BBD),
  • Concept Laby,
  • Diady, triady, etc.

W ramach badań jakościowych online umożliwiamy ponadto pomiar aktywności badanych na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych.

Pobierz przykładowe wyniki z badania