Marketing Technologies

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Marketing Technologies

Rozwój internetowych narzędzi marketingowych udostępniających dane marketingowe i dane rynkowe w modelu SaaS (Software as a Service), pozwala efektywnie zarządzać komunikacją i kampanią w mediach cyfrowych. Jednakże wraz z rozwojem rynku, rośnie liczba różnego rodzaju narzędzi i paneli online, z których, na co dzień korzystają marketerzy. Oprócz czasu, którego potrzebują oni coraz więcej, aby tym wszystkim skutecznie zarządzać, muszą oni również połączyć ze sobą wiedzę marketingową z wiedzą analityczną, w celu wyciągnięcia miarodajnych wniosków (actionable insights).

Wyciąganie wniosków opartych o dane pochodzące z różnych narzędzi internetowych (SaaS) powinno być oparte na bardzo dobrej znajomości rynku narzędzi internetowych (raport), jak również umiejętności czyszczenia i wykorzystania danych w projekcie (data consultancy). W IRCenter proces badawczy koncentruje się wokół danych (data integration). Łączenie różnych zbiorów danych, jest kluczowe w sytuacji wykorzystywania kilku uzupełniających się źródeł danych np. danych o dyskusji w Social Media i danych o efektywności komunikacji fanpages na portalu Facebook.

W chwili obecnej IRCenter współpracuje z około 15 polskimi i międzynarodowymi dostawcami danych internetowych m.in. w zakresie monitoringu mediów, monitoringu reklamy, rekrutacji do badań ilościowych i jakościowych czy pomiaru skuteczności kampanii. W procesie wyboru dostawców, kierujemy się kilkoma czynnikami m.in. możliwością personalizacji lub uzupełnienia danych na żądanie, pokryciem / zasięgiem czy czasem reakcji.

Jeśli chciałbyś być naszym Partnerem i oferować swoje dane naszym Klientom, napisz do nas.