Marketing Technologies

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Marketing Technologies

Rozvoj internetových marketingových nástrojů zpřístupňujících marketingová data a tržní data v modelu SaaS (Software as a Service), umožňuje efektivně řídit komunikaci a kampaň v digitálních médiích. Spolu s rozvojem trhu však roste počet různého druhu nástrojů a panelů online, jež každý den využívají marketéři. Kromě času, který potřebují čím dál více, aby toto všechno účinně řídili, musí také spolu spojit marketingové znalosti s analytickými znalostmi, za účelem vyvození měřitelných závěrů (actionable insights).

Vyvozování závěrů založených na datech pocházejících z různých internetových nástrojů (SaaS) musí být založeno na velmi dobré znalosti trhu internetových nástrojů (raport), stejně jako na schopnosti čištění a využívání dat v projektu (data consultancy). V IRCenter se výzkumný proces soustředí na data (data integration). Spojování různých databází je klíčové v situaci využívání několika zdrojů dat, které se doplňují, např. dat o diskusi v Social Media a dat o efektivitě komunikace fanpages na portálu Facebook.

V současné době IRCenter spolupracuje s cca 15 polskými a mezinárodními dodavateli internetových dat, mimo jiné v oblasti monitoringu médií, monitoringu reklamy, přijímání osob pro kvantitativní a kvalitativní výzkumy nebo měření účinnosti kampaně. Při výběru dodavatelů se řídíme několika faktory, mimo jiné možností personalizace nebo doplnění dat na žádost, pokrytím / dosahem nebo dobou reakce.

Pokud byste se chtěla stát naším partnerem a nabízet svá data našim klientům, napište nám.