Data Integration

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Data Integration

Realizace výzkumných projektů v internetu a na mobilních zařízeních předpokládá integraci mnoha databází pocházejících z různých kontaktních bodů. Schopnost vyvozovat závěry založené na datech (data consultancy) musí jít ruku v ruce se schopností spojovat spolu různé databáze (big data) za účelem identifikace nejdůležitějších obchodních korelací. Klíčem k úspěchu je spojení vnitřních informací organizace s externími daty.

Z hlediska obchodu má integrace dat smysl tehdy, když s sebou přináší měřitelný přínos. Tímto přínosem může být například automatizace procesu získávání nových obchodních partnerů. V závislosti na specifikách oblasti a dostupnosti dat doporučujeme našim klientům především identifikaci zdrojů dat, které mají, a jejich obohacení o chybějící zdroje dat. Jedním z příkladových řešení může být optimalizace procesu získávání leadů na internetových stránkách (customer journey). Jiným je pak automaticky aktualizovaná databáze firem a sdružení získávající data mimo jiné z KRS databáze IČO a databáze veřejných soutěží.

Výsledky myšlení v kategoriích propojování dat (big data) mohou být zřejmé na mnoha úrovních činnosti organizace. Přesnější poznání trhu a vlastního obchodu umožňuje provádět lepší strategická rozhodnutí, které díky datům lze přesně měřit a průběžně optimalizovat. Na úrovni samotné organizace se mohou pozitivní efekty využívání dat objevit na straně optimalizace nákladů, nárůstu návratnosti investice (ROI) nebo identifikace nových nevyužívaných obchodních oblastí nebo výrobků.

Pozitivní efekt spojování dat je také zaznamenáván v marketingových výzkumech a průzkumech trhu. V IRCenter klademe zvláštní důraz na rozvoj kompetence analytických výzkumníků. Při své každodenní práci spojujeme data pocházející ze sociálních médií, data z marketingových kampaní nebo trendů vyhledávání v googlu. Díky uplatnění takového přístupu jsme schopni doporučit našim klientům činnosti, které dosáhnou plánovaného výsledku. Analýza internetových databází může být využívána k optimalizaci činností z oblasti content marketingu, markteringu mix nebo lead nurturingu.