Data Consultancy

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Data Consultancy

Všeobecná dostupnost tržních dat a marketingových dat, ať už ve formě veřejně dostupných databází nebo ve formě nástroje k vizualizaci a zpracování dat (marketing technologies), umožňuje značkám a organizacím plánovat a řídit komunikaci a prodej, na základě objektivních tržních ukazatelů a nejen na základě kreativní big idea. Proto také v IRCenter rozvíjíme a hledáme osoby, které spojují nejen marketingovou a analytickou znalost, ale také schopnost vyvozovat závěry (actionable insights) založené na datech pocházejících z různých databází (data consultancy).

Řízení marketingové strategie nebo prodeje založené na velkých databázích (big data), vyžaduje po organizaci, aby se zamyslela, jakými daty v daném okamžiku disponuje a jaká data (dostupná na trhu) pro ni mohou mít skutečnou obchodní hodnotu.  Díky integraci databází dostupných na trhu (big data) mohou organizace získat znalosti, díky nimž budou schopny lépe porozumět spotřebiteli, trhu nebo vlastní značce. Znalosti, které organizace bude muset uvést v život. Organizace mohou využívat také data (big data) bezprostředně, tj. tak, aby byla zvýšena účinnost momentálně probíhajících procesů, např. k vygenerování vzrůstu prodeje dodáním hodnotných leadů nebo k nárůstu efektivity marketingových činností optimalizací procesu nákupu médií a targetování kampaní.

Ve výzkumech realizovaných v IRCenter chápeme pod pojmem data consultancy především schopnost spojovat různé databáze za účelem precizování a prohlubování výsledků a doporučení vyplývajících z výzkumů. Máme za to, že doplnění např. kvantitativních dat pocházejících z anketních průzkumů o kvalitativní analýzu diskuse vedené v sociálních médiích, umožňuje značkám a organizacím lépe pochopit kontext odpovědí poskytnutých respondenty. Příkladem takového myšlení je doplnění výsledků ohledně image, např. o věrnostních programech vyplývajících z anketního průzkumu zaměřeného na sentiment výpovědi o daném věrnostním programu, pocházející ze sociálních médií, spolu s příkladovými vyjádřeními.

Při své práci využíváme čtyři zdroje dat

  • veřejně dostupná data. CEIDG, KRS, GUS, Elektronický katastr nemovitostí, Google
  • zákaznická data, prodejní data, marketingová data
  • data dostupná na trhu, data z Social Media, internetové panely, prodejní panely.
  • vlastní data, deklarativní data, behaviorální data (výzkumný panel IRCenter)