Browsing technology

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Browsing technology

Nowoczesne technologie pomiaru zachowań konsumentów aktywnie korzystających z mediów cyfrowych, dają badaczom szansę na pogłębienie wiedzy na ich temat, jak również dotarcia do nich, dokładnie w momencie, w którym wykonali określoną aktywność w sieci np. kliknęli w reklamę, wypełnili formularz na stronie lub udostępnili artykuł w Internecie.

W ramach posiadanego przez nas panelu badawczego umożliwiamy marketerom i badaczom realizację badań panelowych (ogólnopopularcyjny panel badaczy lub dedykowane panele badawcze), nie tylko możliwość pozyskania wiedzy od konsumentów, w formie odpowiedzi na postawione pytania lub ankiety internetowe, lecz również poznanie dokładnych danych o ich zachowania w sieci i na urządzeniach mobilnych (dane behawioralne). Wtyczka przeglądarkowa oraz wtyczka mobilna, które udostępniamy naszym respondentom, pozwala nam:

  • dotrzeć do respondentów w momencie wykonania określonej aktywności i natychmiastowe poznanie ich motywacji stojących za danym zachowaniem,
  • odbudować dokładne ścieżki korzystania z Internetu, zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach czy urządzeniach mobilnych,
  • mierzyć skuteczność prowadzonych działań reklamowych na efekt ROPO i odwrócony efekt ROPO (panel zakupowy),
  • mierzyć konsumpcję i kontekst korzystania z mediów cyfrowych i mobilnych (panel mediowy).

Technologię przeglądarkowe, oprócz analizy i pobierania danych o aktywnościach konsumentów w mediach cyfrowych, pozwalają na integrację danych deklaratywnych (udzielone odpowiedzi w ramach projektu badawczego), danych behawioralnych (dane o aktywności) i danych społecznościowych (w celu aktywacji wtyczki wymagane jest logowanie przy pomocy aplikacji społecznościowej).