Browsing technologies

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Browsing technologies

Moderní měřicí technologie chování spotřebitelů aktivně využívajících digitální média dávají výzkumníkům šanci prohloubit znalosti o jejich chování, stejně jako přístupu k nim, přesně v okamžiku, v němž provedli uvedenou aktivitu v síti, např. klikli na reklamu, vyplnili formulář na stránce nebo zpřístupnili článek na internetu.

V rámci výzkumného panelu, který vlastníme, umožňujeme marketérům a výzkumníkům realizovat panelové výzkumy (všeobecně popularizační výzkumný panel nebo vyhrazené výzkumné panely), nejen možnost získat znalosti od spotřebitelů formou odpovědi na základní otázky nebo internetové ankety, rovněž však poznat přesné údaje o jejich chování v síti a na mobilních zařízeních (behaviorální data).  Prohlížečový plugin a mobilní plugin, které zpřístupňujeme našim respondentům, nám umožňuje:

  • dostat se k respondentům v okamžiku provádění určité aktivity a okamžitě rozpoznat jejich motivace, které stojí za daným chováním,
  • vybudovat přesné cesty využívání internetu, jak na stolních počítačích, noteboocích nebo mobilních zařízeních,
  • měřit účinnost prováděných reklamních činností pro efekt ROPO a obrácený efekt ROPO (nákupní panel),
  • měřit konsumpci a kontext využívání digitálních a mobilních médií (mediální panel).

Prohlížečové technologie umožňují kromě analýzy a sběru dat o aktivitách spotřebitelů v digitálních médiích integraci deklarativních dat (poskytnuté odpovědi v rámci výzkumného projektu), behaviorálních dat (data o aktivitě) a sociálních dat (za účelem aktivace pluginu je vyžadováno logování pomocí sociální aplikace).