Data Integration

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Data Integration

Realizacja projektów badawczych w Internecie i na urządzeniach mobilnych, zakłada integrację wielu zbiorów danych pochodzących z różnych punktów styku. Umiejętność wyciągania wniosków opartych o dane (data consultancy) powinna iść w parze z umiejętnością łączenie ze sobą różnych zbiorów danych (big data), w celu zidentyfikowania najważniejszych korelacji biznesowych. Kluczem do sukcesu jest połączenie informacji wewnętrznych organizacji z zewnętrznymi danymi.

Z punktu widzenia biznesu integracja danych ma sens wówczas, gdy niesie za sobą wymierną korzyść. Tą korzyścią może być na przykład automatyzacja procesu pozyskiwania nowych kontrahentów. W zależności od specyfiki branży i dostępności danych, rekomendujemy naszym klientom przede wszystkim identyfikację posiadanych przez nich źródeł danych i ich wzbogacenie o brakujące źródła danych. Jednym z przykładowych rozwiązań może być optymalizacja procesu pozyskiwania leadów na stronie internetowej (customer journey). Innym natomiast, automatycznie aktualizowana baza danych firm i stowarzyszeń pobierająca dane m.in. z KRS bazy REGON i bazy przetargów.

Efekty myślenia w kategoriach łączenie danych (big data) mogą być widoczne na wielu płaszczyznach działania organizacji. Dokładniejsze poznanie rynku i własnego biznesu pozwala podejmować lepsze strategiczne decyzje, które dzięki danym można dokładnie mierzyć i na bieżąco optymalizować. Na poziomie samej organizacji, pozytywne efekty wykorzystania danych mogą pojawić się po stronie optymalizacji kosztów, wzrostu zwrotu z inwestycji (ROI) czy identyfikacji nowych niezagospodarowanych obszarów biznesowych lub produktów.

Pozytywny efekt łączenia danych jest również odczuwalny w badaniach marketingowychbadaniach rynku. W IRCenter kładziemy szczególny nacisk na rozwój kompetencji analitycznych badaczy. W swojej codziennej pracy łączymy dane pochodzące z mediów społecznościowych, dane z kampanii marketingowych czy trendów wyszukiwania w Google. Dzięki stosowaniu takiego podejście jesteśmy w stanie rekomendować naszym klientom, działania, które odniosą zamierzony skutek. Analiza internetowych zbiorów danych może być wykorzystana do optymalizacji działań z zakresu content marketing, marketing mix czy lead nurturing.