Data Consultancy

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Data consultancy

Powszechna dostępność danych rynkowych i danych marketingowych, czy to w formie publicznie dostępnych baz danych, czy w formie narzędzie do wizualizacji i przetwarzania danych (marketing technologies), umożliwia markom i organizacjom na planowanie i zarządzanie komunikacją i sprzedażą, w oparciu o obiektywne wskaźniki rynkowe, a nie tylko kreatywne big idea. Dlatego też, w IRCenter rozwijamy i szukamy osób, które łączą nie tylko wiedzę marketingową i analityczną, lecz również umiejętność wyciągania wniosków (actionable insights) opartych o dane pochodzące z różnych zbiorów danych (data consultancy).

Zarządzanie strategią marketingową lub sprzedażą opartą o duże zbiory danych (big data), wymaga od organizacji zastanowienia się, jakimi danymi w danym momencie ona dysponuje oraz które dane (dostępne na rynku) mogą mieć dla niej rzeczywistą wartość biznesową. Dzięki integracji dostępnych na rynku zbiorów danych (big data), organizację mogą otrzymać wiedzę, dzięki której będą w stanie lepiej zrozumieć konsumenta, rynek lub własną markę. Wiedzę, którą organizacja będzie musiała wcielić w życie. Organizację mogą wykorzystać również dane (big data) w sposób bezpośredni tzn. tak, aby zwiększyć skuteczność toczących się obecnie procesów np. do wygenerowania wzrostu sprzedaży poprzez dostarczanie wartościowych leadów lub do wzrostu efektywność działań marketingowych poprzez optymalizację procesu zakupu mediów i targetowania kampanii.

W badaniach realizowanych w IRCenter pod pojęciem data consultancy rozumiemy przede wszystkim umiejętność łączenia różnych zbiorów danych, w celu doprecyzowania i pogłębienia wniosków i rekomendacji z badań. Uważamy, iż uzupełnienie np. danych ilościowych pochodzących z badań ankietowych o jakościową analizę dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych, pozwala markom i organizacjom lepiej zrozumieć kontekst udzielanych przez respondentów odpowiedzi. Przykładem takiego myślenia jest uzupełnienie wyników wizerunkowych np. o programach lojalnościowych pochodzących z badania ankietowego o sentyment wypowiedzi o danym programie lojalnościowym pochodzący z mediów społecznościowych, wraz z przykładowymi wypowiedziami.

W swojej pracy wykorzystujemy czterech źródeł danych

  • dane publicznie dostępne m.in. CEIDG, KRS, GUS, Elektroniczne Księgi Wieczyste, Google
  • dane klienckie m.in. dane sprzedażowe, dane marketingowe
  • dane dostępne na rynku m.in. dane z Social Media, panele internetowe, panele sprzedażowe
  • dane własne m.in. dane deklaratywne, dane behawioralne (panel badawczy IRCenter)