Agile research

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

 

Agile Research

W IRCenter stosujemy metodologię badań nad projektem badawczym opartą o technikę małych kroków. Podejście, które nazwaliśmy agile research oparliśmy o metodologię stosowaną w zarządzaniu projektami IT, optymalizowaną pod kątem eliminacji błędów wynikających z pracy nad projektem.

Zastosowanie tej metodologii badań w realizacji badań marketingowychbadań rynkowych, polega na odpowiednim ułożeniu logiki projektu oraz możliwości jego przerwania po ukończeniu każdego kolejnego etapu badania. Każdy etap projektu kończy się podsumowanie i wnioskami (actionable insights), który staje się podstawą do kolejnego etapu projektu. W ten sposób logika projektu ewoluuje w miarę napływania pierwszych wniosków.

Efektem stosowania metodologii badań agile research w zarządzaniu badaniami marketingowymi czy badaniami rynkowymi w organizacji jest pogłębienie wiedzy o danym temacie, kontrola wydatków marketingowych i budżetowych oraz elastyczność w planowaniu badań marketingowychbadań rynkowych (każdy projekt można zatrzymać lub wznowić w dowolnym miejscu).

Stosowanie podejście agile research opiera się na łączeniu różnych metodologii badawczych, głównie analizy Social Media, badań w wyszukiwarkach internetowych, badań ilościowych (FGIIDI) oraz badań ilościowe (CAWI).

Oferta badawcza - Marcin

Pobierz więcej informacji o badaniu