Actionable insights

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Actionable insights

Dynamiczny charakter komunikacji w mediach cyfrowych, wymusza od marketerów podejmowania szybkich decyzji, opartych na dokładnych i wiarygodnych danych (data driven marketing), która są łatwo adoptowalne do biznesu (actionable insights). Dlatego, w IRCenter postawiliśmy na to, aby wnioski płynące z badania zawsze kończyły się rekomendacjami dot. kolejnych kroków (data driven consulting).

Kluczowym elementem każdego biznesu wykorzystującego digital jest brak czas. Konsumenci są aktywni praktycznie przez całą dobę i coraz częściej oczekują spersonalizowanego kontaktu i obsługi ze strony marek i organizacji. Jednym z zastosowań korzyści płynących z actionable insights jest dynamiczna optymalizacja komunikacji (course correction) z konsumentem, tak aby angażować go poprzez wyróżniający się content (content marketing), w punktach styku, które są dla niego naturalne (puchase journey). Pierwsze wnioski, z badania social media i badania wyszukiwarek (context gaps), poznamy już po 5 dniach.

Actionable insights można zastosować również do analizy danych pochodzących z Google Analytics i danych z dyskusji prowadzonych w Internecie o aplikacji, stronie lub fanpages w sieci. Na ich podstawie rekomendujemy jak w kilku krokach (quick wins) usprawnić funkcjonowanie serwisu, tak aby zwiększyć szansę na realizację przyjętych KPI.

Konsulting oparty o actionable insights sprawdza się również w trakcie wyboru koncepcji kampanii. Przykładem takiego podejście może być decyzja o realizacji kampanii regionalnych (cross-country), gdzie dzięki szybkiej analizie ilościowej wolumenu i sentymentu dyskusji np. o uprawianych sportach, możemy wyeliminować sytuację, w której kampania, w którymś kraju się nie powiedzie, gdyż sport, na który tam postawiono nie był tym, który się tam obecnie uprawia.

W podejście opartym o acionable insights koncentrujemy się na czterech obszarach tj. obszarze:

  • produktowym nastawionym na rozwój produktu,
  • markowym, nastawionym na komunikację marki,
  • konsumenckim, nastawionym na poznanie grupy docelowej,
  • angażującym, nastawionym na wzrost konwersji.

To, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia brand managera, to fakt, iż proces nie wymaga praktycznie jego udziału. Bieżące optymalizację wykonuje za niego przeważnie agencja.

Actionable insights są przeważnie realizowane w oparciu o metodologię badań jakościowych w sieci m.in. wirtualną etnografię, badanie social media tj. dyskusji. Wnioski i rekomendację pisane są przez dedykowanych do projektu konsultantów strategicznych.