Trendy i modelowanie przyszłości

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Dowiedz się, co nowego w świecie Twoich konsumentów i Twojej kategorii produktowej. Zobacz, jakie są nowe zachowania Twojej grupy docelowej i monitoruj, co robią światowe marki aby przyciągnąć nowych klientów. Nie ograniczaj się do Europy.

Liquid Content
Analizujemy najnowsze zachowania konsumentów i marek – w Polsce, w Europie i na świecie. Identyfikujemy i opisujemy trendy:

 • krótkookresowe – co jest ostatnio modne, jakie są najświeższe i najszybciej rosnące mody
 • długookresowe – jakie zachowania rosną w dłuższej perspektywie

Trendy wśród konsumentów

 • Jakie pojawiają się nowe układy wartości i stylów życia?
 • Jakie są wschodzące wzorce zachowań konsumenckich?
 • Co się zmienia, a do czego te osoby są najbardziej przyzwyczajone?

Światowe trendy wśród marek

 • Które marki są teraz najbardziej na czasie?
 • Jakie nowości wprowadzają modne marki w cyfrowych kanałach komunikacji?

Co dostarczamy?

Raport z pogłębionego badania zawiera:

 • podsumowanie wiedzy na dany temat,
 • identyfikację bieżących, kluczowych zjawisk dla konsumentów i marek,
 • doprecyzowanie analizowanych kategorii.

Badanie pogłębione jest realizowane raz na rok / półrocze / kwartał.
Monitoring trendów

 • Informowanie o bieżących nowościach, ciekawostkach i zmianach kluczowych z punktu widzenia marki.
 • Raportowanie ma postać dedykowanego newslettera, wysyłanego w przypadku dostrzeżenia zaistniałych trendów.

Dlaczego IRCenter?

Nasze projekty są prowadzone w modelu agile-research – zamawiający posiada pełną kontrolę nad procesem pozyskiwania i analizowania danych. Nasze analizy trendowe identyfikują trendy, które aktualnie przyjmują się w działaniach marketingowych na innych rynkach.

Jak to robimy?

Monitorujemy kluczowe marki i liderów opinii w wybranych miejscach na świecie. Zbieramy dane rynkowe i opracowania o lokalnych rynkach. Skupiamy się między innymi na: Niemczech, Czechach, Holandii, Wielkiej Brytanni i Stanach Zjednoczonych.
Organizujemy analizy Foresight z ekspertami i praktykami rynku – dedykowane dla kategorii i poszczególnych marek.