Insighty Konsumenckie

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Poznaj potrzeby Twojej grupy docelowej. Dowiedz się, jakie są kluczowe nowe zachowania Twoich klientów i opracuj nowe działania komunikacyjne. Dowiedz się tego, czego nie wie Twoja konkurencja. Insighty IRCenter dostarczają inspiracji do standardowych i niestandardowych działań reklamowych.

Digital Consumers

Dostarczamy ilościową i jakościową wiedzę dotyczącą potrzeb, motywacji, wzorców zachowań, postaw, wartości różnych grup docelowych. Analizujemy tematy związane z markami, produktami, usługami, wartościami, emocjami i innymi kontekstami.

Co dostarczamy?

  • Insighty jakościowe – wirtualna etnografia – analiza spontanicznych interakcji użytkowników kanałów cyfrowych – rozmów, zdjęć, obrazków i filmów realizowana w ramach wirtualnej etnografii.
  • Data insights – efektem analityki danych wieloźródłowych jest wskazanie kluczowych relacji danych (data points) pochodzących z różnych źródeł.
  • Raporty jakościowe, materiały wizualne (zdjęcia, obrazy itp.) i video.

Dlaczego IRCenter?

Łączymy dane pochodzące z wielu różnych źródeł – ruchu internetowego, korzystania z wyszukiwarek, aktywności w Social Media (treści, zdjęć, video), danych telemetrycznych i korzystania z urządzeń mobilnych. Dane analizujemy w sposób ilościowy i jakościowy.

Jak to robimy?

  • Opieramy się na analizie wypowiedzi, zdjęć, video, słów kluczowych wpisywanych do wyszukiwarki Google, interakcji na kanałach markowych i z treściami markowymi.
  • Identyfikujemy istotne dla marek style życia, kluczowe momenty życia (life-time moments), wartości, aspiracje, sposoby spędzania wolnego czasu, świat stawianych celów i wzajemne relacje.
  • Zidentyfikowane insighty pogłębiamy za pomocą wywiadów (IDI) i grup focusowych (FGI) z osobami, które uczestniczyły w zidentyfikowanych przez nas interakcjach.