Audyty efektywności działań komunikacyjnych

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Poznaj ROI (return of investment) swoich działań komunikacyjnych. Zrealizuj z nami badania swoich reklam i produktów i oceń zwrot inwestycji w Twoją komunikację. Audyt kampanii IRCenter to ocena komunikacji z wielu różnych perspektyw prowadzona przez analityków, badaczy i strategów.

Communication Efficiency

Oceniamy koncepty komunikacyjne materiały wizualne i video i badamy efektywność kampanii komunikacyjnych – w różnych modelach i z uwzględnieniem danych pochodzących z różnych źródeł.

Co dostarczamy?

Raporty z badań i analiz zawierające:

  • rekomendacje do działań i analizy wskaźników efektywności
  • benchmarki do konkurencji
  • ilościowy i jakościowy raport z przebiegu projektu

Dlaczego IRCenter?

Łączymy tradycyjne badania reklamy i analitykę kanałów cyfrowych. Tradycyjne badania – techniki ilościowe (kwestionariusze CAWI, CATI, PAPI) i jakościowe (wywiady grupowe FGI i pojedyncze IDI) – pozwalają poznać deklaracje odbiorców reklamy. Analityka – śledzenie ruchu użytkowników na stronach WWW, w mediach społecznościowych, w Google i na urządzeniach mobilnych – dostarcza informację o spontanicznych zachowaniach tych osób. Połączenie tych dwóch perspektyw pozwala zrozumieć i przewidywać zachowania użytkowników marki.

Jak to robimy?

Analizowane formaty reklamowe:

  • teksty pisane, claimy, wpisy, posty i artykuły
  • branded content
  • zdjęcia i materiały graficzne
  • treści video – publikowane w telewizji i w internecie
  • product placement
  • promocje i kampanie angażujące

Techniki pomiaru efektywności reklamy:

Badanie reklam w IRCenter to ich analiza na wszystkich etapach komunikacji – od testów konceptów i kreacji, przez ciągły pomiar ich efektywności po ogólną, całościową ocenę kampanii.

Testy konceptów, kreacji i kopii komunikacyjnych – tekstów, materiałów wizualnych i video – realizujemy w oparciu o badania kwestionariuszowe (CAWI), społeczności konsumenckie, badania neuromarketingowe (eeg) i eyetracking.
Tracking reklam – umożliwiamy ciągłe śledzenie obecności reklamy w różnych kanałach i mediach – przy pomocy cyklicznych badań kwestionariuszowych online i offline i analityki zachowań konsumentów w kanałach cyfrowych.
Audyt kampanii – realizujemy całościowe projekty ewaluujące kampanie w różnych modelach pomiarowych, uwzględniających dane sprzed, w trakcie i po kampanii.