Communication Efficiency

Autor:
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Communication Efficiency

Možnost navázat prakticky ihned kontakt s cílovou skupinou, umožňuje marketérům nejen průběžně optimalizovat marketingovou komunikaci, ale také budovat databázi benchmarků a learningů, díky nimž další aktivace dosáhnou lepších výsledků na úrovni konverze (CTR), návratnosti investic (ROI) nebo přijatých obchodních cílů (KPI).

Provádění efektivních reklamních činností v digitálních médiích vyžaduje výběr příslušných nástrojů z oblasti business inteligence a internetové analytiky.  Díky datům a spotřebitelským názorům získávaným v režimu on demand, prezentovaným ve formě standardizovaných benchmarků, mohou brand marketéři nejen optimalizovat marketing mix, ale také zvyšovat impact prováděných činností zaváděním oprav u prvotních předpokladů kampaně a content marketingovými činnostmi.

Data předložená marketérům a výsledky v následujících oblastech:

  • měření image značky realizované jak na základě výsledků kvantitativních výzkumů, stejně jako dat se Social Media,
  • evaluace kontaktních bodů, zvláště audity značkových kanálů v internetu a na mobilních zařízeních, např. www stránek, mobilních aplikací, fanpage značky nebo kanálů YouTube,
  • evaluace marketingových kopií za účelem zvýšení efektivity činností z oblasti content marketingu a video marketingu,
  • evaluace a měření reklamních kampaní, jak na úrovni prohlášení spotřebitelů, tak názorů na ni publikovaných v síti,
  • optimalizace media plánů, zvláště v oblasti efektivity reklamních výdajů (ROI), konverze (mimo jiné CTR) nebo médií (mimo jiné TV, VOD, Mobile, Facebook).

Při práci s daty využíváme ekonometrická modelování a analytiku internetových dat. Výsledkem projektu je stanovení reálných KPI značky jak na úrovni konverze, tak zisku, a dále podpora ve fázi implementace schválených předpokladů.