Rozwiązania

Wykorzystanie unikalnej metodologii pracy nad badaniami marketingowymi oraz połączenie kompetencji badawczych, analitycznych i marketingowych, umożliwia nam dostarczenie dodatkowej wartości dla każdego realizowanego przez nas projektu.

Marketing Technologies

Marketing Technologies

Rozwój internetowych narzędzi marketingowych udostępniających dane marketingowe i dane rynkowe w modelu SaaS, pozwala efektywnie zarządzać komunikacją i kampanią w mediach cyfrowych. Jednakże wraz z rozwojem rynku, rośnie liczba różnego rodzaju narzędzi i paneli online, z których, na co dzień korzystają marketerzy.

Więcej...
Data Integration

Data Integration

Realizacja projektów badawczych w Internecie i na urządzeniach mobilnych, zakłada integrację wielu zbiorów danych pochodzących z różnych punktów styku. Umiejętność wyciągania wniosków opartych o dane powinna iść w parze z umiejętnością łączenie ze sobą różnych zbiorów danych, w celu zidentyfikowania najważniejszych korelacji biznesowych. Kluczem do sukcesu jest połączenie informacji wewnętrznych organizacji z zewnętrznymi danymi.

Więcej...
Fotolia_53727911_Subscription_Monthly_S

Browsing technology

Nowoczesne technologie pomiaru zachowań konsumentów aktywnie korzystających z mediów cyfrowych, dają badaczom szansę na pogłębienie wiedzy na ich temat, jak również dotarcia do nich, dokładnie w momencie, w którym wykonali określoną aktywność w sieci np. kliknęli w reklamę, wypełnili formularz na stronie lub udostępnili artykuł w Internecie.

Więcej...
Actionable Insights

Actionable insights

Dynamiczny charakter komunikacji w mediach cyfrowych, wymusza od marketerów podejmowania szybkich decyzji, opartych na dokładnych i wiarygodnych danych, które są łatwo adoptowalne do biznesu. Dlatego stawiamy na wnioski, które mogą być od razu wykorzystane w biznesie.

Więcej...
Data Consultancy

Data Consultancy

Powszechna dostępność danych rynkowych i danych marketingowych, czy to w formie publicznie dostępnych baz danych, czy w formie narzędzie do wizualizacji i przetwarzania danych, umożliwia markom i organizacjom na planowanie i zarządzanie komunikacją i sprzedażą, w oparciu o obiektywne wskaźniki rynkowe, a nie tylko kreatywne big idea.

Więcej...