Media jutra – Multiscreening 6

Autor: Michał

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Jakie będę media jutra? Czy nadchodzi era mikrokontentu?

Technologia użytkowa powoli, ale konsekwentnie zmienia nasze domy i styl życia. Dzisiaj każdy Polak na różnych urządzeniach ma dostęp do kontentu i treści wideo. Jednocześnie rok w rok konsumpcja telewizji pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie, a jednocześnie rośnie liczba kontaktów z treściami przez nowe urządzenia.

  • Czy kontent jest przypisany do urządzenia czy raczej „skacze”?
  • Jakie mamy nowe style konsumpcji mediów i z czym one korelują?
  • Jak ważna jest telewizja, czy i jak bardzo przeniosła się do internetu?
  • Jak silne jest zjawisko mikrokontentu i czy można je dostrzec w telewizji?
  • Jak bardzo pogłębia się zjawisko Multiscreeningu?
  • Czy współczesny widz oczekuje personalizowanych reklam?

O tym wszystkim opowiadamy w naszym najnowszym raporcie Media jutra – Multiscreening 6. Najnowsze wyniki w podziale na płeć, grupy wiekowe, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Do tego trendy i dane historyczne.

Obszerny materiał 130 slajdów danych ilościowych i jakościowych. Kompleksowe dane zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie internautów w wieku 16-75 lat.

Pobierz próbkę raportu, umów się na spotkanie!

Michał Kot

michal.kot@ircenter.com

Kom +48 608 522 318

Pobierz próbkę raportu z badania.
  • Telefon dobrowolnie