Konsumpcja mediów wśród polskich internautów

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0

konsumpcja mediow

Konsumpcja mediów wśród polskich internautów to syndykatowe badanie polskich internautów dotyczące korzystania z telewizji i contentu nadawanego w internecie: video, radia oraz mediów społecznościowych. W badaniu interesuje nas to, jak internauci korzystają z tych mediów – tradycyjnej i internetowej telewizji, radia i mediów społecznościowych, a także – jak korzystają z internetowych reklam i z mobilnego internetu.

Konsumpcja mediów: polscy internauci

konsumpcja mediow

Raport jest skierowany do osób zajmujących się reklamą cross mediową i łączeniem komunikacji wielu różnych mediów. W raporcie znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak internauci korzystają z:
  – telewizji nadawanej z nadajników naziemnych?
  – telewizji kablowej i cyfrowej?
  – internetowego VoD (darmowe i płatne)?
  – radia internetowego?
 • Jak korzystają z reklam użytkownicy różnych mediów?
 • Jaka jest współkonsumpcja mediów?
 • Jak internauci dzielą się ze względu na konsumpcję mediów?
 • Które media są najbardziej popularne?

Raport Konsumpcja mediów przez polskich internautów prezentuje wyniki ilościowych analiz polskich internautów przeprowadzonych przez IRCenter w październiku i listopadzie 2014. Badania marketingowe zostały przeprowadzone metodą CAWI na reprezentatywnej próbie internautów (kontrola cech demograficznych).

Zapraszamy do pobrania darmowych materiałów z badania wraz z ofertą.

Pobierz raport z badania